Metanoia Camp

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Rekolekcje Letnie 2017 - H2O Kiczyce


Termin rekolekcji:

8-15 lipca 2017

Ośrodek:

H2O Kiczyce (koło Skoczowa)

Organizator:

Wspólnota Metanoia, Fundacja Aplica

Kontakt:

   wspolnota@metanoia.priv.pl
   +48 883 705 711 (w godzinach 09:00 - 19:00)

Termin przesyłania zgłoszeń:

Do 15.06.2017 lub do wyczerpania liczby miejsc

Koszt rekolekcji

Domek - wyższy standard:

 • dorośli - 650 zł
 • dzieci 3 - 10 lat - 540 zł
 • dzieci 0 - 2 lat - bezpłatnie

Domek - niższy standard:

 • dorośli - 600 zł
 • dzieci 3 - 10 lat - 500 zł
 • dzieci 0 - 2 lat - bezpłatnie

Namiot:

 • dorośli - 450 zł
 • dzieci 3 - 10 lat - 300 zł
 • dzieci 0 - 2 lat - bezpłatnie

Zaliczki:

 • Rata I do 10.03.2017 - 250 zł / osobę
 • Rata II do 15.05.2017 - 250 zł / osobę
 • Rata III do 15.06.2017 - pozostała część kwoty

W związku z ograniczoną liczbą miejsce to organizator decyduje o ostatecznym rozmieszczeniu w domkach o różnych standardach.

Dziękujemy

Pola oznaczone * są wymagane

Standard: *
Namiot

Imię i nazwisko: *
Ulica, nr domu i mieszkania: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Nr telefonu: *
E-mail: *
Data urodzenia: *
Imię i nazwisko: *
Ulica, nr domu i mieszkania: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Nr telefonu: *
E-mail: *
Data urodzenia: *
Imię i nazwisko: *
Data urodzenia: *
Imię i nazwisko: *
Data urodzenia: *
Imię i nazwisko: *
Data urodzenia: *
Imię i nazwisko: *
Data urodzenia: *
Z jakiego źródła dowiedziałeś/łaś się o rekolecjach?*

Internet (Facebook, strona internetowa, forum)

Plakat, ulotka

Zaproszenie znajomych

Inne (jakie?)

Akceptuję regulamin METANOIA CAMP oraz ośrodka h2o. *

Akceptuję koszty udziału w rekolekcjach *

Akceptuję koszty udziału w Rekolekcjach i zobowiązuje się do pokrycia należności. W razie rezygnacji z udziału (nie zwracamy zaliczek) w Rekolekcjach w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rekolekcji, zobowiązuję się do pokrycia 80% ceny. W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia rekolekcji, zobowiązuję się do pokrycia całości kosztów pobytu. Należność za udział w rekolekcjach zobowiązuje się regulować przelewem w wymaganych terminach.

Polityka prywatności *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celach informacyjnych i marketingowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).Projekt Metanoia Camp jest realizacją celów statutowych Fundacji Aplica. Pieniądze uzyskane z wpłat w całości są przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji projektu i celów statutowych.

© Metanoia 2017